Beräkning av avrinningsområden

I miljöbedömningar ingår ofta att utreda effekter på yt- och grundvatten. Geografiska informationssystem (GIS) kan vara ett stöd i detta.

Vägledning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson