Att ta fram arealbunden statistik

I en miljöbedömning kan det finnas behov av statistik om förhållandena i omgivningen. För att ta fram sådan statistik kan geografiska informationssystem (GIS) vara ett hjälpmedel.

Vägledning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson