Analys av bullerspridning

Här beskriver vi hur geografiska informationssystem (GIS) kan vara ett hjälpmedel för att analysera bullerspridning och effekter av detta.

Vägledning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson