Spillvärme eller andra åtgärder på anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel

Stöd från Klimatklivet får inte ges till åtgärder som är tillståndspliktiga enligt EU:s handel med utsläppsrätter EU ETS. De åtgärder som omfattas av EU ETS anges i Bilaga 2 till förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter under rubriken "Verksamhetsbeskrivningar".