Sammanställ totala utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter

Här finns vägledning om hur du sammanställer olika växthusgaser i koldioxidekvivalenter.