Förklaring av termer

Ett antal termer används i beräkningen av utsläpp från användning av olika bränslen. På den här sidan finns förklaringarna.