Beräkna direkta utsläpp från förbränning

Vägledning för att beräkna direkta utsläpp till EU:s utsläppshandel eller miljörapporter.