Produktvalsprincipen

Vägledning med fokus på hur produktvalsprincipen kan tillämpas vid tillsyn och prövning av verksamheter som använder kemiska produkter.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund