Tillsynsansvar för PCB

Olika myndigheter har tillsynsansvar när det gäller PCB.