Sanering av PCB i förorenad mark vid byggnad

Rekommenderade riktvärden. Olika riktvärden finns beroende av hur marken används eller ska användas.

Vägledning

Begrepp

Lagstiftning