Bortskaffande och märkning av PCB-vara

Det är viktigt att snabbt ta hand om PCB som upptäcks i byggnader och utrustning. Det finns regler om märkning av utrustning och om att föra register och utfärda mottagarbevis.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp