Export av produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen

Grundregeln är att det inte är tillåtet att exportera kylmöbler och andra produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen ut från EU. Men det finns vissa undantag.

Vägledning

Lagstiftning