Ozonnedbrytande ämnen

Runt jorden finns ett skyddande ozonskikt som vi är beroende av. Vissa kemiska ämnen bryter ner det här skiktet, och därför fokuserar ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål på att minimera utsläppen av dessa ämnen.

Vägledning

Lagstiftning