Kortguide till förordning om långlivade organiska föroreningar

Information om EU:s förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs).

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2017Sidansvarig: Erik Westin