Stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Vägledning om vilka krav som ställs för att få arbeta med stationär utrustning som innehåller F-gaser.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund