Privatpersoner måste anlita certifierad personal för installation av värmepump

Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund