Tillverkning av desinfektionsmedel

Behovet av desinfektionsmedel har ökat kraftigt under Coronautbrottet. Det gäller medel för flera olika användningsområden men främst handsprit. Handsprit omfattas av olika regler. Här sammanfattar vi var information hittas samt ger viss vägledning inom Naturvårdsverkets vägledningsområde.

Vägledning

Bakgrund