Utbildningar om industriutsläppsdirektivet

Se Naturvårdsverkets utbildningsmaterial och webbsända seminarier om industriutsläppsdirektivet och industriutsläppsbestämmelserna.