Avgörande från MÖD om inlämning av statusrapport

Naturvårdsverkets förtydligade vägledning angående inlämning av statusrapport och tillsynsmyndigheters handläggning av statusrapport. Förtydligandet har gjorts med anledning av ett avgörande från MÖD våren 2016.