Vägledning om utsläpp av organiska lösningsmedel (VOC)

Svenska regler om användning av organiska lösningsmedel finns i förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. I förordningen finns också begränsningsvärden för utsläpp från vissa typer av verksamheter.

Vägledning

Lagstiftning