Sveriges rapportering till EU-kommissionen med anledning av industriutsläppsdirektivet

Vägledning om tillsynsmyndigheternas rapportering avseende industriutsläppsverksamheter.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund