EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet

EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU), IED. Ett offentligt samråd med allmänheten hålls från slutet av maj till 19 augusti i år. Där kan alla lämna synpunkter. Ett separat riktat samråd med berörda myndigheter, företag med flera hålls från mitten av juni till en bit in i september.