EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet

EU-kommissionen utvärderar industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU), IED. Utvärderingen beräknas vara klar sommaren 2020.

Vägledning

Lagstiftning