BREF-processen

Inom ramen för industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU) tas referensdokument för bästa tillgängliga teknik, så kallade BREF-dokument, fram för ett 30-tal olika industrisektorer. EU-kommissionen strävar efter att revidera BREF-dokumenten vart åttonde år.

Vägledning

Lagstiftning