BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

BREF-dokumentet för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.