BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier

BREF-dokument för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.