BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong

Vägledning och information om BREF-dokumentet för produktion av massa, papper och kartong är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen.