BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier

BREF-dokumentet för produktion av organiska högvolymkemikalier är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.