BAT enligt IED och BMT enligt miljöbalken

Information om vad BAT och BMT står för. De två begreppen är närbesläktade men betyder inte riktigt samma sak. Sverige har en striktare tillämpning av kravet på bästa teknik.

Vägledning

Lagstiftning