Industriellt avloppsvatten

Inom industrin används ett stort antal kemiska ämnen som kan spridas till miljön via utsläpp till luft och vatten eller som avfall. En del av dem är skadliga för miljön. Karakterisering av industriella avloppsvatten (KIU) är ett hjälpmedel för att avgöra om ett avloppsvatten innehåller sådana ämnen.