Bästa möjliga teknik

Information om begreppen BMT enligt miljöbalken och BAT enligt industriutsläppsdirektivet (IED).

Vägledning

Lagstiftning