Slutavvägning (2 kap. 9 §)

En verksamhet som befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse, även med skyddsåtgärder, får endast bedrivas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset