Produktvalsprincipen (2 kap. 4 §)

Vägledning med fokus på hur produktvalsprincipen kan tillämpas vid tillsyn och prövning av verksamheter som använder kemiska produkter.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 20 oktober 2020Sidansvarig: Maria Oldén