Utvinningsavfall – avfall från gruvor och täkter

Här finns vägledning och information om förordningen om utvinningsavfall och vad förordningen ska tillämpas på. Förordningen innehåller bestämmelser om hanteringen av avfallet från utvinningsindustrin.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund