Vägledning om täkter

Berg, grus, jord och torv är råvaror som det ska hushållas med och brytningen av dem kan få stor miljöpåverkan. Därför finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp.