Vad är friluftsliv?

Synen på vad friluftsliv är skiljer sig åt mellan olika människor. Här är stöd för dialog om friluftsliv.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund