Steg 4: Dialog och ta fram förslag

Utifrån sammanställd kunskap utformar kommunen i dialog med olika aktörer, mål, strategier och handlingsplan för kommunens friluftslivsarbete.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund