Steg 5: Besluta att anta planen

När planförslaget är färdigt är det dags för kommunen att anta den kommunala friluftslivsplanen. Beslut kan behöva fattas av flera politiska organ.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund