Steg 3: Kartlägga och samla in kunskap

För att utforma en bra plan behövs kunskap om friluftslivets förutsättningar, framtida utveckling och människors behov.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund