Steg 2: Besluta om framtagande av plan

Med förstudien som underlag fattar kommunen beslut om att ta fram en friluftslivsplan.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund