Mål och argument för friluftsliv

Kommuner som ska planera för friluftsliv kan ta stöd i nationella mål för friluftsliv och argument för att arbeta med friluftsliv.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund