Steg 6: Genomföra, följa upp

Den kommunala friluftslivsplanen genomförs och följs upp. Det kan vara flera förvaltningar som är drivande i att genomföra de praktiska åtgärderna.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund