Steg 1: Förstudie

En förstudie för en kommunal friluftslivsplan ska resultera i ett beslutsunderlag. Därefter kan kommunen utforma planering av friluftsliv.

Vägledning

Lagstiftning

Referenser

Bakgrund