Kartlägga naturområden för friluftsliv

Vägledningen ger stöd för kommuners kartläggning av naturområden som är lämpliga för friluftsliv. Kartläggningen bidrar till kommunernas underlag för fysisk planering.

Vägledning

Bakgrund