Hantering av statens förorenade områden och avvecklade skjutfält med oexploderad ammunition

Vägledning med övergripande principer för prioritering, riskvärdering och skälighetsbedömning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund