Direktivet om medelstora förbränningsanläggningar

Vägledning till EU-parlamentets och Ministerrådets direktiv (2015/2193) om medelstora förbränningsanläggningar, det vill säga anläggningar med tillförd effekt från 1 till 50 megawatt.