Om registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Här hittar du som företräder en tillsynsmyndighet information om registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar och Naturvårdsverkets e-tjänst för underrättelse.