Förhandlingarna om direktivet om medelstora förbränningsanläggningar

Här beskriver vi lite om förhandlingarna som ledde fram till direktivet för medelstora förbränningsanläggningar som beslutades i november 2015.