Vägledning om buller från flygtrafik och flygplatser

Vägledningen har fokus på flygbuller utomhus och syftar till hälsobefrämjande ljudmiljöer.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund