Kommande krav om att rapportera produktionsvolym

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 finns ett kommande krav om att rapportera produktionsvolym för verksamheter som omfattas av Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR. Kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram enheter och parametrar för hur produktionsvolym ska rapporteras.