Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Stöd vid tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem när det gäller buller från vägar och spårtrafik.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund